On: "Bolelo Tě to?" Ona: "Co?!" On: "Když jsi spadla z nebe"

Srpen 2007

Pravdivé citáty

29. srpna 2007 v 12:17 | MaCicKa009 |  Motta :-*
 • Neříkám že nechci zemřít,jen nechci být u toho,až se to stane.
 • Utrhl jsem květinu ale ona mi zvadla.Chytil jsem motýla ale on mi zemřel v dlani.Poté jsem pochopil,že krásy se musíme dotýkat srdcem.
 • Usmívej se na toho,kdo ti ublížil aby neviděl jak moc tě to bolí.
 • Abys měl alespoň trochu nebe na zemi,abys měl alespoň trochu světla v temnotě musíš se smířit se životem,který žiješ.¨
 • Největším štěstím člověka je,když žije pro to,pro co chtěl zemřít.
 • Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.
 • Nemůžete objevit nové oceány pokud se neodvážíte odtrhnout zrak od břehu.
 • Neměj strach ze stínů.Vždy ukazují že jsi blízko světla.

HODne mott a citátů:))

29. srpna 2007 v 12:07 | MaCicKa009 |  Motta :-*
 • Víme, že víte, že víme.
 • I přes snahu učitelů jsme zůstali normální.
 • Nejlepší učitel je praxe.
 • Rozprostřel jsem své sny pod vaše nohy, našlapujte měkce, neb šlapete po mých snech...
 • Prázdné sudy nepotopíš...!
 • Přišel jsem, viděl jsem, nechápu, odcházím...
 • Pusťte nás, jen procházíme..
 • Něco mi pověz a já možná zapomenu co....něco mi ukaž a já si to možná nebudu pamatovat....obejmi mě a já na to nikdy nezapomenu...
 • Neuč se, život Tě naučí...
 • Nevěříme na zázraky, spoléháme na ně.
 • Čas odhalí pravdu.
 • Kdo miluje, často pochybuje o tom, čemu nejvíce věří...
 • Láska je tak krátká a zapomínání tak dlouhé.
 • Počestná dívka nikdy neběhá za chlapcem. Viděl snad někdo aby past honila myš?
 • Střízlivý nás nedostanou!
 • Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.
 • Láska je tehdy láskou, neočekáváme-li od druhého žádnou lásku.
 • Není milován ten, kdo nemiluje navždy.
 • Láska bez hádek je jako páv bez per.
 • Ve výře vlepší zítřek zapomínáme na dnešek.
 • Slabí je ten, kdo ztratil v sebe víru a malý je ten, kdo má jen málý cíl.
 • Bůh nemůže být všude proto stvořil matky.
 • Raději se vrátit, než jít špatnou cestou.
 • I dobrému kocourovi uteče myš.
 • Člověk hloupí neustoupí.
 • Opilí se z toho vyspí, hlupák ne.
 • Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, tišikovnější stále nové.
 • Není hanba upadnou, ale příliž dlouho ležet.
 • Když klepneš džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nenusí to ještě zanamenat, žeje prázdný džbán.
 • Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.
 • Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne.
 • Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i své nepřátele.
 • Kdo na nic nezamíří, nic netrefí.
 • Co máš nejradši, poznáš tehdy,až o to přijdeš.
 • Zlé slovo poraní víc, než ostrý meč.
 • Když se budeš strefovoatdo každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš.
 • Když je dům postavený na zedníka si nikdo nevzpomene.
 • Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má řůže.
 • Miluješ-li mně, tak musíš milovat i mé vrány na střeše.
 • Když si nepřiznáš chybu, uděláš další.
 • Každá mince a každý člověk májí dvě strany.
 • Oči, které plakali, vidí lépe.
 • Láska je jako vítr, nevidíš ji, ale stále ji cítíš.
 • Někdo řekl, že lež lásku zabíjí.A co upřímnost?
 • Přátelství je nekonečný pocit, silnější než břečťan a cenější než nejkrásnější růže.
 • Užívej si dne - už se nevrátí.
 • I cesta může být cíl!
 • Každý konec je novým začátkem..
 • Největší sílu skrýváš ve svém srdci.
 • Co je důležité je očím neviditelné.
 • Jediná věc, která nezůstane skryta je láska.
 • Je to pocit viny člověka, který zůstal naživu.
 • Krásné věci přicházejí samy od sebe¨. Příliž úsilí může ledacos zkazit.
 • Je mnohem snažší odpustit tomu, kdo se mílil, než tomu,kdo měl pravdu.
 • Velká bolest je jako oheň, který spálí vše ztouchnivělé a shnilé a z plamenů vyjde jen to nejčistší jádro lidského srdce.
 • Když se papírek zmačká, už nikdy nebude jako dřív.
 • Láska a přátelství jsou jako ozvěna. Dají tolik tolik obdrží.
 • Když víte, že nic nejste, začínáte milovat
 • Proč člověk nemůže milovat toho, koho by milot měl, proč miluje vždycky toho, koho milovat nesmí.
 • Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství.
 • Myslet lze jen rozumem, ale chápat lze jen srdcem.
 • Ženské srdce je právě tenkrát choré, když nemá koho milovat.
 • Srdce dobudeš, jen když hlavu obětuješ.
 • Srdce vždy kráčí po cestě, z niž nás rozum zrazuje.
 • Dřív se mladí červenaly, když se styděly, teď se mladí stydí, když se červenají.
 • Nikdy není tak obtížné mluvit, jako tehdy, když se stydíme za své mlčení.
 • Krásu lidských očí nesmíme hledat v jejich barvě, ale v tom, čí jsou.
 • Žena vidí hluboko, muž vidí daleko. Mužovím srdcem je svět, svět ženy je srdce.
 • Rozprostřel jsem svoje sny pod tvé nohy. Našlapuj opatrně, šlapeš mi po snech.
 • Kdo je přítel miluje, ale kdo miluje, nesmí být přítelem. Jakmile se láska změní v přátelství vyprchá a zmizí.
 • Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stoupá do nebe.
 • Láska je jako voda. Všude je jí dostatek, ale v dlani ji neudržíš.
 • Slibi jsou univerzálním druhem potravy. Nakrmit snimi můžeme kdekoho.
 • Nejskutečnější, nejživelnější lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.
 • Lidskou lásku na trhu nekoupíš.
 • Rozumný člověk nemiluje proto, že je to proněj výhodné, ale prot, že v lásce nachází štěstí.
 • Láska je slepá, ale vášni je to všechno v podstatě taky všechno fuk.
 • Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.
 • Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi se sebou nepřinesl.
 • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
 • Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.
 • Každou dívku potěší, když se jí kluk začne dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když neumí včas přestat.
 • Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.
 • Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele a udržet si milenku.
 • Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Opak je pravdou: láska znamená milovat.
 • Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.
 • Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.
 • Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.
 • Prach jsi a v prach se obrátíš!
 • Láska je pěkná, ale lidi jsou svině!
 • Slza za slzou padá do díry v mém srdci.
 • Well, it can´t snow all the time. (Věčně sněžit nebude...)
 • Repetitio est mater studiorum - opakování je matka moudrosti
 • Pracuj tak, aby smrt pro tebe byla vysvobozením.
 • Sportem k trvalé invaliditě.
 • Práce není penis, postojí i dva dny.
 • Jen blázen dělá stejnou chybu dvakrát.
 • Svět má patřit bláznům.
 • Blbec je idiot, který neudělal kariéru.
 • Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.
 • Tak dlouho se člověk naklání z okna, až z něho vypadne.
 • Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život nebo smrt.
 • Ředitel blázince musí umět přesvědčit pacienty, že blázinec je tam venku
 • Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.
 • Bohatství je jako mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.
 • Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.
 • Krása není znakem dobroty, leda ve stáří.
 • Zima je roční doba, ve které se snažíme udržet v bytě takové teplo, jaké tam bylo v létě, kdy jsme nadávali na nesnesitelná vedra.
 • Svůj osud můžete ovlivnit jedině tím, že strávíte každičký den ve společnosti lidí, které milujete.Že si jich budete vážit. To je to jediné, co můžete mít v životě pod kontrolou.
 • Je velký rozdíl mezi první láskou a okamžikem, kdy na lásce poprvé záleží.
 • Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.
 • Sláva je jed, který dostáváš po malých dávkách.
 • Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...
 • V celém životě se varuj posuzovat lidi podle vzhledu.
 • Vánoce nejsou nějaké datum v kalendáři, jedná se o stav mysli.
 • Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost.
 • Láska na první pohled? To těžko. Na první pohled to může nanejvýš zajiskřit, ale do lásky to má daleko.
 • Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi.
 • Idiot s revolverem v ruce je něčím víc než obyčejným idiotem.
 • Není nic horšího, než předstíraná dobrota, která odpuzuje víc, než otevřená zloba.
 • Život je krásný, ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte.
 • Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
 • Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
 • Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý dostane, pátý si dá líbit a všechny ostatní snáší.
 • Jakmile se mí rodiče dozvěděli, že jsem byl unesen, neprodleně začali jednat - pronajali můj pokoj.
 • Krása je už po třech dnech stejně nudná jako ctnost.
 • Dívka se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud tu lásku nenajde.
 • Nikdy nemiluj nikoho, nikdy nebudeš nešťastná!
 • Sranda... smích... legrace...? PŘEJDE
 • Chytrým patří svět, blbým lopata...
 • Nemiř na srdce, ale na hlavu.
 • Nebojuji pro čest, ale abych vyhrál.
 • Jsou lidé, kteří vstoupí do našich životů a rychle zase zmizí. Někteří však chvíli zůstanou a zanechají v našich srdcích nesmazatelné stopy a my už nikdy, nikdy nebudeme stejní.
 • Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství.
 • Nebýt milován, to je smůla. Ale nemilovat, to je neštěstí.
 • Člověk který se bojí smrti,nikdy pořadně nežil !
 • Život je nejistý, smrt je zcela jistá.
 • Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší.
 • Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale na tom, jak se hraje.
 • ÿ Všechno nádherné končí špatně, všechno špatné končí ještě hůř a všechno hrozné přichází ve vlnách...
 • Láska je subjektivní, neboť to, co milujeme, nejsou skutečné bytosti,nýbrž bytosti, které jsme si sami vytvořili...
 • Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
 • Bolest druhých, nám pomáhá nést naši vlastní
 • Neplač,protože to skončilo,buď rád že se to stalo.
 • Ptá se láska přátelství,"přátelství proč jsi,tu když jsem tu i já"???A přátelsví odpoví"jsem tu abych utíralo slzy,které ty způsobíš".
 • I přes miliony rozporů je sourozenecká dvojka nadevše!
 • I malé radosti ti dopomohou k velkému štěstí.
 • Nepotlačuji na tomto místě vzdechu. Někdy mě navštěvuje pocit černější než nejčernější melancholie - opovržení lidmi.
 • Každé zbytečné slovo je zbytečné.
 • Lavička je tvrdá, ale nebe je nebesky modré.
 • Pro lepší mozku chod, více spánku přijde vhod. (Odpověď na pozdní příchody)
 • Předpoklad je matkou průseru...
 • Kde blb, tam nebezpečno!
 • Proti blbcům není ochrany - jsou příliš vynalézaví.
 • Dlouho jsme se smáli šéfově anekdotě, než jsme pochopili, že je to pracovní úkol.
 • Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
 • Kdo neklouže, nejede.
 • Nedej na první pohled, podívej se podruhé!
 • I prázdný sud dopluje k cíli.
 • Kdo si to chce zopáknout, ať zvedene ruku. Kdo zvedne ruku, je blázen.
 • Nic se ti nedaří, nic ti nejde.. sedni na dálnici, ono tě to přejde
 • Co tě nezabije udělá z tebe ještě většího debila.
 • Všechny dobré myšlenky přichazi pozdě... i tato.
 • Teorie znamená,že vše víme ale nic nefunguje.
  Praxe znamená,že vše funguje ale nevíme proč.
  Mnohdy je ale teorie úzce spojena s praxí.
  Znamená to,že nic nefunguje a nikdo neví proč.
 • Po stěně se plazil hlen, byl jsem z něho omámen, samá zeleň samá žluť, až jsme na něj dostal chuť a že byl tak zelený slízl jsme ho ze stěny...
 • Není ostuda upadnout,ale zůstat ležet!
 • Neberte život tak vážně, stejně z něj nevyváznem živí.
 • Když máš z něčeho strach,udělej to hned. Odvahu dostaneš později.
 • Co tě nezabije... Se tě pokusí zabít znovu!!!
 • Život je jako louka plná fialek... jen se pro jednu ohneš a hned tě někdo kopne do prdele...
 • Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
 • Nehledej smrt - ona si Tě najde sama a záleží jen na ní za jak dlouho!
 • I to nejdrsnější zvíře má v sobě kousek lítosti, já ne, a proto nejsem zvíře!!!
 • Život je pes! Teď mě pokousal, ale jdu dál..
 • Na ničem jsme se nedohodli!
 • Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme!
 • Chtěl bych žít, abych studoval. Ne studovat, abych žil!
 • Nevíte, co víme my...
 • Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...
 • Jsem na dně, konečně se mám od čeho odrazit...
 • Můj život je můj styl a můj styl je můj život.
 • Nejhorší je srážka s blbcem, ale co Tě nezabije to Tě posílí!
 • Život je boj... tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošla.
 • Žij dneškem, zítřek je budoucnost.
 • Život je jen uzel, který nejde rozmotat.
 • Cogito, ergo sum. (Myslím, tedy jsem)
 • Leb die sekunde!(žij každou sekundou!)
 • Život je jak toaletní papír, úplně na ho*no!
 • Jelikož je život pes, musíme se tvářit jako jiný predátor, který má nad ním alespoň předstíranou moc...
 • Život není krátký, to jenom my jsme tak dlouho mrtví.
 • Dokud dýchám, žiju, a dokud žiju, budu bojovat, abych mohl dýchat...Žijem jen jednou - tak naplno.
 • Člověk jest jméno mé, to ostatní je příjmení!
 • Proč mě nevarovali už před narozením?!
 • Klid, nejhorší smrt je z vyděšení.
 • Dum spiro, spero (dokud, dýchám, doufám)
 • Optimismus je jen nedostatek informací.
 • A zvědavostí to začalo...
 • Já neumírám, já takhle žiji!
 • Zelený listí maturu jistí.
 • Někdy nám to bylo k smíchu...
 • Jsme, a to je štěstí...
 • Příští rok už s tebou nesedím...
 • Nechápeš??? U Maturity pochopíš!
 • Víte co nám můžete?.....zamávat!!!
 • Jen blázen vstoupí tam, kam se bojí i andělé...
 • Plačte, elita odchází
 • A mysleli si, že nás změní.
 • Někdo září a někdo v září!
 • Člověk se učí celý život a hlavně na vlastních chybách.
 • "Utíkám"......Tvůj život.
 • PER ASPERA AD ASTRA -Přes překážky ke hvězdám.
 • Maturita je jen tahání volů přes práh dospělosti.
 • Snad najdu víc než ztracím.
 • Zabij bobra, zachráníš strom!
 • Jestli si myslíte, že jdete do ráje, tak šťastnou cestu
 • Učíme se hodně pro školu, málo pro život.
 • Nejdelší je cesta, na které člověk přichází k rozumu!
 • Pochopil jsem, že i pochopitelné se dá nepochopit...
 • Živote zpomal ... nestíhám!
 • Lépe pozdě, nežli nikdy.
 • Mládí v prdeli a do důchodu daleko...
 • Jestli někoho opravdu miluješ, musíš se pro něj vzdát všeho.
 • Gram praxe je lepší než tuna teorie.
 • " Nevadí...Ještě máme lopaty..."
 • Maturanti (v) září
 • I chcíplá kobila jde ale stáhnout!

pěkne"

29. srpna 2007 v 12:03 | MaCicKa009 |  Motta :-*
2007 11:24 | Fazolk@ | Ostatní citáty
 • Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přidou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
 • Přejít ze sna so do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen,
 • Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním. ( QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)
 • Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
 • Časem člověk lituje všech hřích§, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat.
 • Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.
 • Šťastný člověk je ten, kdo si vydobyl své štěstí, které právě prožívá.
 • Jediné co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod.
 • Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.
 • Děti jsou naše radost. Vedle toho se člověk z vlastní zkušenotsi přesvědčí, že genialita je dědičná.
 • Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Bratra vám přidělují rodiče, nebo snad osud, podle toho, jak se na to díváte, ale přítele si člověk volí sám a dobrovolně.
 • Největší štěstí je, když človék ví, proč je nešťasten.
 • Viděl jsem v aréně raněného býka a viděl jsem v pokoji ženu, ke všemu odhodlanou. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že býci jsou bezpečnější.

O smrti

29. srpna 2007 v 12:02 | MaCicKa009 |  Motta :-*
 • Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.
 • Smrt všechno srovná.
 • Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem.
 • Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.
 • Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.
 • Smrt se neřídí našimi plány.
 • Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.
 • Smrtí může každý člověk zaplatit jen jednou.
 • Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by zasloužili žít.
 • Život je běh ke smrti, běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba jen na okamžik zastavit nebo zpomalit.
 • Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec.
 • Nikdy se neptej komu zvoní hrana, zvoní tobě.
 • Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.
 • Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.

láska

29. srpna 2007 v 12:00 | MaCicKa009 |  Motta :-*
 • Láska je krátká a zapomínání tak dlouhé.
 • Láska je tehdy láskou. neočekáváme-li od druhého žádnou lásku.
 • Láska bez hádek je jako páv bez per.
 • Je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku.
 • Není milován ten, kdo nemiluje navždy.
 • Láska je jako vítr, nevidíš ji, ale stále ji cítíš.
 • Někdo řekl, že lež lásku zabíjí. A co umpřímnost?
 • Miluješ-li mně, tak musíš milovat i mé vrány na střeše.
 • Jedinná věc, kteránezůstane skryta je láska.
 • Láska a přátelství jsou jako ozvěna. Dají tolik tolik obdrží.
 • Když víte, že nic nejste, začínáte milovat.
 • Proč člověk nemůže milovat toho, koho by milovat měl, proč miluje vždycky toho, koho milovat nesmí.
 • Snad každý člověk dřív pocítil lásku, aby rozuměl dobře přáteství.
 • Myslet lze jen rozumem, ale Chápat lze jen srdcem.
 • Ženské srdce je právě tenkrát choré, když nemá koho milovat.
 • Srdce dobyjuš, jen když hlavu odjetuješ.
 • Srdce vždy kráčí po cestě, z niž nás rozum zrazuje.
 • Láska je zlatým schodištěm, po němž srdce stoupá do nebe.
 • Láska je jako voda. Všude je jí dostatek, ale v lani ji neudržíš.
 • Lidskou lásku na trhu nekoupíš.Láska je slepá, ale vášni je to všechno v podstatě taky všechno fuk.
 • Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, hned pomoct.
 • Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi se sebou nepřinesl.
 • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.
 • Geometricky vzato je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.
 • Většina lidí se domnívá, ža láska znamená být milován. Opak je pravdou: láska znamená milovat.
 • Malá láska, když není opětovaná, se změní v přátelství; velká v nenávist.
 • Láska je pěnká, ale lidi jsou svině.
 • Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti.
 • Láska na první pohled? To těžko. Na první pohled to může nanejvýš zajiskřit, ale do lásky to má daleko.
 • Láska je subjektivní, neboť to, co milujeme, nejsou skutečné bytosti, nýbrž bytosti, které jsme si sami vytvořili...
 • Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
 • Ptá se láska přátelství, " přátelství proč jsi, tu když jsem tu i já" ??? A ořátelství odpoví" jsem tu abych utíralo slzy, které ty způsobíš".

kOPA O MUŽÍCH A ŽENÁCH:)

29. srpna 2007 v 11:49 | MaCicKa009 |  Motta :-*
"Žena, která vidí na muži krásnou látku odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si tu látku."
Horníček

"Muž vypravuje co ví, žena to, čím by se zalíbila."
J.J.Rousseau

"Až potkáš věrného muže, požádej ho o autogram.
Rowlandová

"Všichni muži jsou stejní, mají jen různé tváře, aby od sebe byli k rozeznání!"

"Ženě stačí poznat jediného muže, aby rozuměla všem. Muž však může znát všechny ženy a neporozumí ani jedné." -Helen Rowland-

"Muži nikdy nepochopí ženy a ženy nikdy nepochopí muže. A to je věc, kterou muži a ženy nikdy nepochopí."

"Žena lže proto, abyste se cítili dobře. Muž lže, aby sám vypadal dobře."

"Žena touží po muži, jenž je něžný, starostlivý, chápavý a komunikativní, ale i silný, drsný a mužný. Takového ale mít nemůže. Ten už totiž přítele má."

"Když muž spatří nahou ženu, je ohromen úžasem. Když žena uvidí nahého muže, většinou se začne smát."

"Má- li žena smysl pro humor, neznamená to, že musí vyprávět vtipy. Znamená to, že se má smát vtipům muže."

"Žena vidí, že jí na punčoše uteklo oko, ale muži vidí schody do nebe."

"Proč mají muži potíže se zrakovým kontaktem? Protože ňadra nemají oči."

"Muži dávají přednost atraktivnímu zevnějšku před rozumem, protože většina mužů lépe vidí, než myslí." -Germaine Greer-

"Ikdyž muž nechápe, o čem žena hovoří, stejně předstírá, že ví, o čem je řeč."

"Ženy mlčí ,aby potrestaly muže. Muži ale ticho milují."

"Jediný rozdíl mezi chlapci a muži spočívá v ceně jejich hraček."
 • Žena toužíbýt raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí.
 • Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.
 • Žena je kořenem, muž je strom. Strom vysorte vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny.
 • Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.
 • Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání.
 • Muž tvoří a vychovává svět. Muže však vychovává žena.
 • Krásná žena patří všem. ošklivá jen tobě.
 • Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, vychovat je v tom nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může človék vůbec dosáhnout.
 • Muži většinou žárlí na své předchůdce, zatímco ženy žárlí na své nástupkyně.
 • Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.
 • Ženy jsou jako sny - nikdy nejsou takové, jaké bys chtěl mít.
 • Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. K největším radostem zralého věku patří setkání se čtyčicetiletými ženami, s nimiž jsme se neoženili, když nám bylo dvacet.
//<![CDATA[ //]]>

Libové fakt:)))

29. srpna 2007 v 11:26 | MaCicKa009 |  Vtipné citáty i motta:-* =o)
 • Lenin řekl : Učit se,učit se,učit se..
  A já říkám : Zhulit se, zhulit se, zhulit se!
 • Kostky jsou vrženy... ale my hrajeme karty.
 • Nejsi člověkem, pokud se alespoň 5krát za den nepochválíš!
 • Není důležité vyhrát, ale nasrat toho, kdo vás porazil...
 • I špatná kráva může mít dobré tele.
 • Za pařbu život položím...
 • Čím více určitou věc potřebujete, tím spíše ji nenajdete.
 • Nechlastej, nekuř, nehul, nefetuj, prostě chcípni.
 • Matrix tě vidí.
 • I pád na držku je pohyb dopředu.
 • Dokud bude tenhle blbej svět, budem křičet PUNK'S NOT DEAD!
 • Red Bull vám dává křídla, burčák vám zrychlí krok.
 • Je těžké býti debilem, konkurence je vysoká!
 • Smrt je mým řemeslem...
 • No love, no sex, no sex, no child, no child, no school, no school, no problem :)
 • Zítřek nikdy nepřijde.
 • Nikdo není dokonalý..! i hovno má své mouchy!
 • Když je blbá hlava, trpí celé tělo!
 • Když na to nemáš... nekuř.
 • Jeden muž, jedna kulka.
 • strýček z Ukrajiny se přijel podívat..tak ho nezklamte..
 • no já jsme snad ohluch...prosííííííím?
 • Po trávě se nechodí, po trávě se směje...
 • Není pade - není skank, není pogo - není punk!!
 • Nejsem sama, ale nemám Tebe...
 • Chceš mít z dětí voly? Pošli je do školy!
 • Když te někdy něco sere, tak to kopni do PRDELE!
 • Nic se ti nedaří, nic ti nejde.. sedni na dálnici, ono tě to přejde
 • I když tančíš s ďáblem, ďábla nezměníš, ďábel změní tebe...
 • Život začíná při 230 km/h
 • Nemusíš vyhrát když jsi nejlepší

Muhehe vtipne motta a citáty:)

29. srpna 2007 v 11:22 | MaCicKa009 |  Vtipné citáty i motta:-* =o)
 • Příbuzní jsou jako horská krajina, nejlepší dojem dělají z dálky.
 • Golf je hloupá hra, jejímž cílem je dopravit velmi malý míček do ještě menší jamky nástroji k tomu nevhodnými.
 • Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...
 • Život je boj... tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošla.
 • Život je hra... Je jen na tobě jak budeš hrát.
 • Život je jak toaletní papír, úplně na ho*no!
 • Jelikož je život pes, musíme se tvářit jako jiný predátor, který má nad ním alespoň předstíranou moc...
 • Život není krátký, to jenom my jsme tak dlouho mrtví.
 • Člověk jest jméno mé, to ostatní je příjmení!
 • Proč mě nevarovali už před narozením?!
 • Klid, nejhorší smrt je z vyděšení.
 • Přestaň umírat, začni si užívat!!!
 • Chceš hezčí život? Začni u sebe.
 • Staň se někomu nezbytným a nikomu neztěžuj život!
 • Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit tak mi neříkejte, jak se mám chovat, učit,.........

kopa vtipných citátů a mott:)))

29. srpna 2007 v 11:14 | MaCicKa009 |  Vtipné citáty i motta:-* =o)
 • Do jinému jámu kopá...je brigádník
 • Štěstí nečeká na toho kdo nemaká
 • Netrap se!
 • S každým klukem 14dní,14 je strášně moc,stačí prostě jedna noc =D
 • Nechce se ti dělat?...Nedělej!!Máš hlad...??Nemáš co jíst?? Měls makat!!
 • Nic se ti nedaří,nic ti nejde?lehni si na silnici ono to přejde
 • Až ti bude tak 110 přijde bůh a zmáčkne RESET
 • Umění je sníst uhlí a vysrat brikety =)
 • Ženu květinou neuhodíš,ale květináčem zabiješ
 • Hopla srdíčko hopla,to tě jen láska do prdele kopla
 • Kdyš se k tobě štěstí otočí zády .. kopni ho do prdele!!
 • Když už si myslíš,že bude vše v poho,najde se nějakej blb,kterej se do tebe zamiluje
 • Světlo na konci tunelu ... může bejt i blížící se vlak
 • Kdyby se vás někdo někdy zeptal ...:,,K čemu je skokan zelený dobrý??" Zeptejte se ho na oplátku:,, a kčemu ste dobrej jako vy??"
 • Bejt v normálu v období dospívání je samo o sobě nenormální
 • Láska sice zahřeje ...ale uhlí je uhlí ...
 • Kdo hrozny má a nejí je,kdo dívku má a nelíbá ji,na toho rychle vezmi hůl!! Bože to je vůl!!
 • Lež má krátký nohy...ale pravda ještě kratší
 • Ty po mě kamenem-já po tobě cihlou
 • Kdyš něco na poprvé nevyjde,sveď to na rodiče
 • Život je jako žebřík do kurníku-krátkej a posranej!
 • Život je bahno a jenom svině v něm umí chodit!
 • Kde se jí,jez! Kde se pije-pij! Kde se pracuje-Odejdi aby si tam nepřekážel
 • Životéé zpomáááál-nestííháááám
 • Alkohol je metla lidstva.......A zametat se přece musí
 • Je hezké vidět dítě jak leze potrávě-do tý doby,než jí začne hulit

at zije chlast:)

29. srpna 2007 v 11:12 | MaCicKa009 |  Vtipné citáty i motta:-* =o)
Láska je požitek,láska je slast,kluci sou dobytek,ať žije chlááááááást...

a

29. srpna 2007 v 11:10 | MaCicKa009 |  Vtipné citáty i motta:-* =o)
Usmívej se!Zítra bude hůř .... A pozítří možná ani nebude

Pravda..

29. srpna 2007 v 11:10 | MaCicKa009 |  Vtipné citáty i motta:-* =o)
Snad za každý objev vděčíme nějakému omylu..

smutné

6. srpna 2007 v 22:58 | MaCicKa009 |  Ty jsi na mě už zapomněl:(...:-(
Vstala a chtěla jít,
nebavilo ji už na světě být.
Slzy pálily ji moc,
plakala dlouho, celou noc.
Chtěla být jen s ním,
líbat jeho tváře,
srdce neosvítila jí záře.
Vzpomíná na časy, kdy spolu byli,
lásku mezi sebou si zaslíbili.
To ona, zkřížila jí plány,
nikdy už nebude nežné milování.
Milovala ho moc,
víc než sebe,
víc než oblohu,
víc než jasně modré nebe.
Už nemohla, byl konec všeho,
neprobudí se už nikdy vedle něho.
Stála tam na mostu,
dívala se dolů,
už chtěla skoncovat
s představou: spolu!
Houkání sanitek, pištění kol,
nikdo nevyléčil její světabol

achjo

6. srpna 2007 v 22:56 | MaCicKa009 |  Ty jsi na mě už zapomněl:(...:-(
Tolik jsem v naší lásku věřila a na tebe se každý den těšila.Však ty jsi už přestal psátne, nebudu si stále lhát.Ty mlčíš a já utírám slzy.Zklamal jsi mě příliš brzy.Snad chyby jenž byly mou vinou,mrzí mě, že díky tomu si najdeš jinou.A tak jen zlomené srdce budu malovat,pro toho kdo mě už nebude milovat… :o(