On: "Bolelo Tě to?" Ona: "Co?!" On: "Když jsi spadla z nebe"

Únor 2008

Pěknéé moc

5. února 2008 v 19:23 | MaCicKa009 |  Rozum / Moudrost / Hloupost / Paměť
Fotka je to, co se schovává, vzpomínka to, co zůstává.

Tělo je taky lehké, ale co mysl...? Mysl je víc než těžká. Je ubíjející k smrti :-)

Inteligentní člověk pozná rozdíl mezi dvěma blbci. Rozdíl mezi dvěma inteligenty pozná génius. Ale rozdíl mezi dvěma génii pozná jen blbec.
Nauč se počítat své dny, ať dojdeš k moudrosti srdce.
Navšítívila nás moudrost, nebyli jsme doma.
Inteligence není v hlavě, ale v srdci.
Skleróza je nemoc inteligentů, protože blbec si nemá co pamatovat!
Deník vzniká ve chvíli, kdy člověk přestává rozumnět sám sobě.
Hloupost neomlouvá, hloupost dělá zodpovědným.
Druhý den nikdy hloupější nebudeme, jen nemusíme vidět věci tak, jak jsme je viděli před tím ;-)
Nejvíce nedorozumnění vzniká tím, že si jeden myslí, že ví, co si myslí ten druhý. V horším případě nemyslí, ale domnívá se.
Tvrdí-li někdo, že má všechno v malíčku, logicky z toho vyplývá, že nemá nic v hlavě.
Chytrému napověz, ale jen tolik, aby se nestal chytřejším než ty.
Skutek dohání myšlenku. Běda, když ji předežene.
Hluboké pochopení osvobozuje od utrpení. Je výsledným projevem rozumu a skládá se z analýzy, syntézy a dedukce.